15 yılı aşkın tecrübeye sahip bir ekiple yola çıkan ODEMKA, geçmiş yıllarda çok farklı alanlarda yaptığı değişik yeni tasarım projeleri ve geliştirme projelerinden elde ettiği tecrübeyi,ortaya koyduğu her projeyle daha da artırarak müşterilerine katma değeri yüksek projeler olarak aktarmayı hedeflemektedir. ODEMKA,endüstriyel sistem tasarımı ve endüstriyel otomasyon sistemleri konularında kendine olan güvenini, ekibinin yıllardan beri katlanarak artan tecrübesinden almaktadır…

MİSYONUMUZ

Kendi teknolojisini üreten bir ülke olma yoluna giren Türkiye için müşterileriyle beraber yürüttüğü projelerle kendi teknolojisini yaratan firmalar oluşmasına katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ

Proje bazlı çalışma metodolojisini esas alarak endüstriyel firmalara her alanda hem güvenilir bir çözüm ortağı hem de sağlam bir yol arkadaşı olarak daha kaliteli,daha düşük maliyetli ve daha güvenilir sistemler kurmak.KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle etkili ve şeffaf iletişim içinde olmak,
  • Müşterilerimizin bize yönelttikleri öneri ve eleştirileri olumlu şekilde değerlendirip, teknik ve idari yeteneklerimiz elverdiği ölçüde etkin şekilde tavır almak,
  • Faaliyet gösterdiğimiz alanda kalite, maliyet ve zamanlama konusundaki taahhütlerimizden ödün vermeden, müşteri istek ve beklentilerini yerine getirmek,
  • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi toplum ve doğaya zarar vermeden tasarlamak, üretmek ve bu süreç içerisinde ilişkide bulunduğumuz kurum ve kişilerle uyum içerisinde olmak,
  • Verimliliği ve kaliteyi artırmak için ilerleyen teknolojileri takip etmek, teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak ve var olan fikri mülkiyetimizi korumak,
  • Çalışanların memnuniyetini sürekli kılmak, işe olan ilgilerini, motivasyonlarını ve eğitimlerini en üst düzeyde tutarak bireysel gelişimlerine olanak sağlamak,
  • Faaliyet konularımızı yerine getirirken ülkemizin insan ve sanayi kaynaklarından en verimli şekilde faydalanmak. Faaliyet konumuz itibariyle, firmamızın ulusal bir merkez olmasını ve dünya şirketleriyle rekabet edebilmesini sağlamak.